www.livseiff.comReiki             

Seksualitet              Skogmeditasjon
                                 Mob: 90507986

Artikler, podcaster, intervjuerOmtale i media11. september 2020

Ble jeg intervjuet på bloggen til Kaja og Vilde

Alternatid


Her finner du intervjuet

Liv Seiff

Reikimesterlærer, terapeut og kursholder

90507986

post@reikiheltenkelt.no


Praksis: Mølleparken, Hadelandsveien 835, 1482 Nittedal